شاخه کانادایی مرکز ملی دفاع آمریکا پروژه ای ۲.۷ میلیون دلاری را برای توسعه یک رادار کوانتومی در دست انجام دارد که در صورت نهایی شدن آن احتمالاً دیگر چیزی به عنوان «هواپیمای رادارگریز» یا «پهپاد پنهان کار» معنایی نخواهد داشت.

از زمان جنگ جهانی اول و ابداع روش هایی برای فرار از رادارها، ارتش های دنیا همواره در حال یک رقابت بی پایان در توسعه رادارهای دقیق تر و کشف روش های تازه برای پنهان سازی هواپیماها بوده اند.

به لطف فناوری کوانتوم، رادار مورد بحث قادر خواهد بود که حجم نوزهای مزاحم را به مقدار بسیار چشمگیری کاهش داده و بدین ترتیب هواپیماهای ناشناس و حتی پنهان کار را نیز در هوا شناسایی نماید. برای نیل به این هدف از روشی تحت عنوان «روشن سازی کوانتومی» (quantum illumination) استفاده می شود.

در این روش رادار می تواند برخی ویژگی های اصلی فوتون ارسالی خود همچون موقعیت، تکانه، سرعت گردش و قطبی شدگی آن را اندازه گیری نموده و در بازگشت این فوتون ها را از تمام نویزهای مزاحم با هر شدتی جداسازی نماید. بدین ترتیب هر پرنده رادارگریزی با هر نوع ابزار انحراف دهنده نیز نمی تواند از چشم رادار کوانتومی مورد بحث پنهان بماند.

لازم به ذکر است که دلیل اصلی توسعه رادار مورد بحث در کانادا آن است که موقعیت جغرافیایی این کشور و نزدیکی آن به قطب (در نتیجه در معرض امواج طوفان های خورشیدی قرار داشتن) شرایط را برای عملکرد صحیح رادارهای معمولی دشوار می سازد.

گفته شده در صورت موفقیت آمیز بودن تست های اولیه امید آن می رود که نخستین سامانه رادار کوانتومی تا سال ۲۰۲۵ در نزدیکی های قطب شمال نصب و مورد بهره برداری قرار بگیرد.

منبع: newatlas

عضویت در خبرنامه