نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

آمارهای زیر نگران کننده و لزوم توجه به این مقوله را بیان میکنند:

 • ۱۰ درصد از نیروی کار کانادا دارای نوعی از کار افتادگی هستند که ۱۳/۷ درصد از کل جمعیت کانادا را شامل می‌شود.
 • ۴۸/۵ درصد این افراد دارای ناتوانیهای شدید یا بسیارشدید هستند.
 • افرادیکه بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ دچار نوعی از کارافتادگی شده اند، این مورد بیشتر از یکبار در سال برایشان اتفاق افتاده است.

در صورت از کارافتادگی، منبع درآمد از کجا می‌تواند تامین شود؟

 • کارفرما
 • بیمه بیماری‌های سخت یا بیمه ازکارافتادگی شخصی
 • دولت محلی
 • دولت فدرال
 • پس انداز شخصی

کارفرما:

 • در صورت گرفتن مرخصی استعلاجی، باتوجه به نوع قرارداد، حقوق فرد پرداخت می‌شود.
 • بیمه های گروهی از کارافتادگی و پوششهای آن
 • از محل CPP

بیمه بیماری‌های سخت و از کارافتادگی:

 • بمیزان پوشش بیمه، مبلغ بیمه بصورت یکجا یا ماهیانه پرداخت می‌شود.

دولت محلی:

در صورتی که فرد در محل کار آسیب دیده باشد یا بیماری فرد بخاطر شرایط محیط کار باشد. به فرد مبالغی برای جبران از دست دادن درآمد پرداخت می‌شود.

دولت فدرال:

دولت فدرال از طریق بیمه کار (EI) به افراد کمک می‌کند.
برای واجد شرایط شدن، باید نکات زیر را درنظر داشت:
 • از کارافتادگی موجب کاهش ۴۰ درصد یا بیشتر درآمد شود
 • حداکثر پرداخت ۵۵ درصد درآمدهای قابل بیمه شده تا سقف ۵۴۳ دلار در هفته در سال ۲۰۱۷ میباشد.
 • نیاز به دوره انتظار برای دریافت مبالغ نمیباشد.
 • پرداختیها بعنوان درآمد محسوب شده و مشمول مالیات می‌شوند.

برای خانواده های کم درآمد میزان پوشش باتوجه به موارد زیر محاسبه می‌شود:

 • اگر درآمد خالص خانواده کمتر از ۲۵٫۹۲۱ دلار، دارای فرزند و CTB را دریافت کنند.
 • حداکثر مبلغ پرداختی می‌تواند تا ۸۰ درصد درآمدهای قابل بیمه شده باشد که بعنوان EI Family Supplement شناخته می‌شود.
 • اگر درآمد سالیانه فرد بیشتر از ۲۵٫۹۲۱ دلار باشد، میزان قابل پرداخت EI کاهش میابد.

منافع حاصله از CPP:

موارد زیر برای مبالغ برداشتی در زمان وقوع حادثه، بیماری یا از کارافتادگی در نظر گرفته می‌شود:
 • مبلغ برداشتی مشمول مالیات بردرآمد می‌شود.
 • فقط در مواقع از کارافتادگی ها و مشکلات جدی میباشد.
 • باتوجه به اینکه در شرایط خاص از CPP برداشت انجام شده، مشمول جریمه نمی‌شود.
 • میانگین مبلغ پرداختی ۹۶۲/۶۶ دلار ( حداکثر ۱٫۳۱۳/۶۶ دلار) میباشد.
منبع:Service Canada , 2017

عضویت در خبرنامه