نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

تعداد معاملات براى انواع خانه در كلگرى در ماه دسامبر ٢٠١٧ افزايش يافت و براى دومين ماه متوالى تعداد خريد و فروش ها به اندازه متوسط طولانى مدت كلگرى رسيد. البته اين افزايش مى تواند از تغيير قوانين وام مسكن ناشى شده باشد كه از اول سال ٢٠١٨ اجرايى شد.

در ماه دسامبر، تعداد خانه هاى جديد براى فروش در بازار هم رو به ازدياد بود. با عرضه زياد خانه شاخص كلى قيمت ها كاهش كمى داشت.

اقتصادان ارشد انجمن مشاوران املاك كلگرى: “بيشتر شاخص هاى اقتصادى با رشد آرام در حال بهبود هستند، شامل بهبود تعداد معاملات. هر چند اين بهبود كمتر از سرعت افزايش تعداد خانه هاى جديد براى فروش در بازار است، و در نتيجه اين امر افزايش قيمت ها با مشكل روبرو است”.

در ٦ ماه اول سال كمبود خانه هاى مستقل باعث افزايش قيمت و تشويق ديگران به فروش خانه شد و عرضه زياد خانه در نيمه دوم سال ٢٠١٧ باعث توقف افزايش قيمت شد.

به طور كلى، شاخص قيمت خانه هاى مستقل در سال ٢٠١٧ به ٥٠٤،٨٦٧ دلار رسيد كه نسبت به سال قبل ٠.٦٣ درصد افزايش داشت.

بازار آپارتمان ها همچنان با چالش روبرو است. ازدياد عرضه، فشار خانه هاى نوساز و اجاره اى، باعث شد تا شاخص قيمت ها امسال هم ٤ درصد افت كند.  با افت امسال، شاخص قيمت آپارتمان از شروع ركود اقتصادى ١٢ درصد كاهش داشته است.

در قسمت خانه هاى متصل، در نيمه اول سال شاهد افزايش معاملات و قيمت ها بوديم. اما افزايش عرضه در اين بخش هم در نيمه دوم، شتاب افزايش قيمت ها را گرفت. در كل امسال، شاخص قيمت هاى خانه هاى متصل بدون تغيير نسبت به سال قبل بود.

بيشترخريداران در نيمه اول امسال كسانى بودند كه هدف بلند مدت از خريد خانه داشتند و به دنبال ارتقا كيفيت زندگى خود و استفاد از قيمت هاى مناسب در بازار بودند.

مناطق مختلف كلگرى شاهد افزايش و كاهش هاى متفاوت بودند، در مقالات بعدى به بررسى منطقه اى و جزيى آمار مى پردازم.

 

 

عضویت در خبرنامه