گویندگان پیکوکست : سعید ، سپیده ، احسان

موسیقی :

  • امیرتاجیک – دنیای دیگه
  • Justin Bieber – Sorry
  • سیروان خسروی – قاب عکس خالی
  • Sean Bay & Mehdi Mouelhi – Maktoub
مقاله قبلیسریع راه رفتن به افزایش طول عمر کمک می‌کند
مقاله بعدیمشاهده قارچ‌های کشنده در ونکوور