Sunday, May 26, 2024
8.1 C
Calgary

کلگری، بهترین شیرینی‌ها برای ولنتاین

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

ولنتاین بدون شیرینی و کاپ‌کیک معنی ندارد!

این روزها بسیاری مشغول خرید شیرینی و کیک مناسب ولنتاین هستند و کلگری با داشتن کافه‌ها و شیرینی‌فروشی‌های بسیار از این بابت هیچ کمبودی ندارد.

در ادامه برخی از بهترین گزینه‌های موجود در منوهای ویژه ولنتاین معرفی شده‌اند.

Cinnaholic

Cupid’s Crush Strawberries

آدرس: 1523 5 Street SW, Calgary

تلفن: 7655-453-403

اینستاگرام

Made By Marcus

Valentine’s Day Ice Cream Cakes

آدرس: #121 1013 17th Avenue SW, Calgary

تلفن: 1692-452-403

 

آدرس: 1105 1st Avenue NE, Calgary

 

آدرس: 221 19th Street NW, Calgary

تلفن: 9414-353-587

اینستاگرام

Lauvable Sweets

Sweet Lover’s Treat Box, V-Day Cupcakes

اینستاگرام

Pie Junkie

Mini-Chocolate Valentine’s Day Box

آدرس: 1081 2nd Avenue NW, Calgary

تلفن: 8544-287-403

 

آدرس: 8 Spruce Centre SW, Calgary

تلفن: 3960-452-403

 

آدرس: 2171 Mahogany Boulevard SW, Calgary

تلفن: 1144-623-587

 

آدرس: 826 Crowfoot Crescent NW, Calgary

تلفن: 3475-241-403

 

اینستاگرام

CHUNK’D Cookies

Pure Passion Red Velvet Cookies

آدرس: 330 10th Street NW, Calgary

تلفن: 7558-764-403

اینستاگرام

Ritual Doughnuts

Special Valentine’s Day Flavors

آدرس: 4517 1st Street SE, Calgary

اینستاگرام

Hoopla Donuts

Special Valentine’s Day Flavors

آدرس: در شعب مختلف

اینستاگرام

D Spot Dessert Café

Valentine’s Day Berry Flavors

آدرس: 933 17th Avenue SW #100, Calgary

تلفن: 4649-284-403

 

آدرس: 920 36th Street NE Unit 123, Calgary

تلفن: 8877-496-587

 

آدرس: 75 Sage Hill Plaza NW Unit #120, Calgary

تلفن: 0029-452-403

اینستاگرام

TEN Degrees Chocolate

Limited Edition Mouse Cake

آدرس: 818 16th Avenue SW, Calgary

تلفن: 2626-352-587

اینستاگرام

Ollia Macarons & Tea

Ispahan Macaron Mini-Cakes

آدرس: 810C 16th Avenue SW, Calgary

تلفن: 9775-457-403

اینستاگرام

Cookie Mama

Valentine’s Day Gift Box

آدرس: 1508 14th Street SW, Calgary

تلفن: 5431-266-403

اینستاگرام

منبع: Daily Hive