Tuesday, June 18, 2024
10.6 C
Calgary

پیشبینی پراکندگی جمعیت آلبرتا تا سال 2051

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

براساس بررسی‌های اخیر دولت استانی تا سال 2051 بخش زیادی از جمعیت آلبرتا در برخی نواحی خاص متمرکز خواهد شد.

بر این اساس آلبرتا رشد جمعیت 2.6 میلیون نفری را طی 29 سال آینده تجربه می‌کند و تا سال 2051 جمعیت استان به 7.1 میلیون نفر خواهد رسید. به این ترتیب میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت 1.5 درصد پیشبینی می‌شود.

همچنین در کوتاه‌مدت نرخ مهاجرت از رکورد سال‌های اخیر و پس از رونق گرفتن بازار نفت، فراتر می‌رود. بر این اساس بین سال‌های 2022 و 2025 میانگین نرخ رشد سالانه رشد جمعیت 2.5 درصد براورد شده است.

بنابر پیشبینی‌ها جمعیت آلبرتا تا سال 2027 از پنج میلیون نفر فراتر می‌رود و تا سال 2039 به شش میلیون نفر خواهد رسید.

جمعیت سالمندان 65 سال به بالای استان نیز رشد پیدا می‌کند و از 670,000 نفر در سال 2022 به بیش از 1.1 میلیون نفر تا سال 2040 خواهد رسید. بر این اساس تا سال 2051 از هر پنج آلبرتایی یک نفر در این گروه سنی قرار می‌گیرند.

انتظار می‌رود در سال 2051 جمعیت آلبرتا در مراکز شهری، مخصوصا در محدوده شهرهای ادمونتون و کلگری، متمرکز شود. طبق پیشبینی‌ها 81 درصد آلبرتایی تا سال 2051 در این نواحی مشخص زندگی می‌کنند.

همچنین به استثنای Census Division (CD) 4 (Hanna)، CD 7 (Stettler) و CD 13 (Whitecourt) در تمام مناطق آلبرتا انتظار رشد جمعیت در این بازه زمانی وجود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین رشد در نواحی شهری محدوده ادمونتون و کلگری و مناطق شهری دشت‌های مرکزی رخ می‌دهد.

منبع: Daily Hive