Sunday, May 19, 2024
6.3 C
Calgary

کانادا‌یی‌ها طرفدار رشد نرخ سرویس و حذف انعام هستند

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

تورم علاوه بر قیمت مواد غذایی و مسکن بر نرخ انعام نیز تاثیر منفی گذاشته است. بر اساس گزارش موسسه Angus Reid طی سال گذشته پرداخت انعام برای بسیاری از کانادایی‌ها به یک موضوع دردسرساز تبدیل شد.

بر این اساس 62 درصد پرسش‌شوندگان اظهار داشته‌اند که تجربه درخواست برای پرداخت انعام بیشتر را داشته‌اند، موضوعی که موجب ناراحتی آن‌ها شده است.

به نظر می‌رسد پرداخت انعامل 16 درصدی دیگر زیاد نیست و بسیاری از کانادایی‌ها نرخ 20 درصدی یا بیشتر را در رستوران می‌پردازند. این در حالی است که این رقم در گزارش سال 2016 تنها 8 درصد بود.

همزمان تعدادی از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها انعام را به دستگاه‌های پرداخت خود اضافه کرده‌اند تا نیازی به درخواست از مشتری نباشد.

گزارش ARI نشان می‌دهد که 60 درصد پاسخ‌دهندگان کانادایی ترجیح می‌دهند به جای پرداخت انعام هزینه سرویس دریافتی افزایش پیدا کند.

این در حالی است که سال 2016 تنها 46 درصد افراد با این تغییر موافق بودند.

بر اساس این گزارش 78 درصد کانادایی‌ها باور دارند که پرداخت انعام دیگر نمی‌تواند به عنوان قدردانی از خدمات قلمداد شود. همزمان 73 درصد افراد گمان می‌کنند که تعیین انعام باعث می‌شود تا کارکنان دستمزد کمتری را از طرف کارفرمایان دریافت کنند.

گزارش ARI نشان می‌دهد که آن دسته از افراد که در انتخابات سال 2021 به نمایندگان محافظه‌کار و بلاک کبکوا رای داده‌اند بیش از سایرین از پرداخت انعام حمایت می‌کنند.

در مقابل 73 درصد رای‌دهندگان لیبرال و 76 درصد رای‌دهندگان NDP می‌خواهند دستمزد و نرخ سرویس افزایش پیدا کند.

با این وجود اجرای این ایده چندان آسان نیست. در صورتی که نرخ سرویس افزایش پیدا کند شاهد رشد قیمت اقلام موجود در منوها خواهیم بود، وضعیتی که می‌تواند عامل نارضایتی مشتریان باشد. با اینحال باید دید طرفداران این ایده موفق به عملی کردن آن خواهند شد یا خیر.

منبع: Daily Hive