Tuesday, June 18, 2024
4.1 C
Calgary

بحران کمبود نیروی آتشنشان در آلبرتا

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

در حالی که آلبرتا خود را برای فصل جدید آتشسوزی‌ها آماده می‌کنند، بحران کمبود نیروی آتشنشان بر استان سایه انداخته است.

کمبود این نیروی حیاتی باعث شده است تا افراد مبندی و نچندان ماهر وظیفه مقابله با آتشسوزی‌های گسترده‌تر و شدیدتر را بر عهده داشته باشند.

به گفته اتحادیه‌ای که نمایندگی آتشنشان‌ها را بر عهده دارد، امسال کمتر از نیمی از اعضای آن‌ها به خط مقدم مقابله با آتش باز می‌گردند. دلیل اصلی این موضوع پایین بودن دستمزدها و مزایای پزشکی عنوان شده است.

آتشنشان‌های باتجربه کمبود نیروی ماهر را یک خطر جدی می‌دانند؛ در این شرایط آتشنشان‌هایی که تنها یک یا دو سال تجربه دارند باید رهبری تیم‌های آتشنشان را عهده‌دار شوند.

در حال حاضر آتشنشان‌های تمام‌وقت تنها 29 درصد از تمام نیروهای کشور کانادا را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل برای برطرف کردن نیاز در فصل آتشسوزی به تعداد زیادی نیروی داوطلب نیاز خواهد بود.

در سال 2016 تعداد 126,000 آتشنشان داوطلب در کانادا فعالیت داشتند که این رقم در سال 2022 به 90,000 نفر کاهش یافت.

در این بین بخش زیادی از نیروهای داوطلب باید دیگر استان‌ها و حتی کشورهای دنیا برای خاموش کردن آتش در آلبرتا اعزام شوند.

امسال آلبرتا 100 نیروی آتشنشان جدید را استخدام کرده است، اما با توجه به پیشبینی‌ها درباره گسترش آتشسوزی و تشدید آن، احتمالا این تعداد کافی نخواهد بود.

منبع: Daily Hive