نویسنده : گیتی هنرمند، سرپرست دفتر مهاجرتی دنیا

كساني كه مقيم كانادا نيستند و مايلند كه در كانادا مشغول به كار شوند تا از اين طريق أقامت دايم كسب كنند، احتياج به گرفتن اجازه کار دارند. اجازه كار بايد بعد از گرفتن پيشنهاد كار أخذ شود.

قابل ذكر است كه اجازه كار به معاني قرداد شغلي نيست و صرفا براي جذب نيروي كار غير كانادايي جهت رفع كمبود نيرو و كمك به رشد اقتصادي كاناداست.

راه هاي مختلفي براي به دست اوردن مجوز كار در كانادا وجود دارد از جمله:

  1. كار در كانادا از طريق فرأيندLMIA  كه هدف از ان ارزيابي اثر ورود نيروي خارجي در بازار كار كاناداست
  2. ويزاي مخصوص جوانان، نظير ويزاي كار براي دانشجويان خارجي در زمان تعطيلي موسسات اموزشي
  3. از طريق معاهدات بين المللي نظير : NAFTA ( قرداد تجارت آزاد بين كشورهاي آمريكاي شمالی)
  4. أخذ مجوز كار از طريق همسر مقيم در كانادا و يا موارد ديگر كه منجر به رشد فرهنگي ، اجتمايي و اقتصادي كانادا ميشود.

 

دفتر مهاجرتي دنيا به سرپرستي گيتي هنرمند اماده جوابگويي به سؤالات شما هستند.

Phone: 403-9919391
Email: [email protected]

عضویت در خبرنامه