نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

بیمه ازکارافتادگی (DisabilityInsurance) برای افراد شاغل که در اثر سانحه یا بیماری قادر به کارکردن نیستند، پشتیبانی مالی فراهم می‌کند. عوائد این بیمه بصورت پرداخت اقساط ماهیانه وام مسکن ، حقوق ماهیانه و همچنین پرداخت کارتهای اعتباری می‌باشد.

منابع بیمه ازکارافتادگی:

منابع بسیار زیادی از این نوع بیمه ها در بازار موجوداست. هرکسی کهدارای درآمد باشد و همچنین از نظر پزشکی سالم باشد می‌تواند برایاحراز این بیمه اقدام کند.

این بیمه توسط منابع زیر ارایه می‌شود:
  • بیمه شخصی (مستقیما از شرکت های بیمه گرفته می‌شود)
  • بیمه های گروهی که توسط کارفرما گرفته می‌شود.
  • بیمه بدهی ها که شامل بیمه وام مسکن یا کارتهای اعتباری میشود که به قرض گیرنده پیشنهاد می‌ شود.
  • بیمه حمایت از کارگران در سطح استانی
  • بیمه از کارافتادگی که توسط برنامه های بازنشستگی کانادا ‌و استان کبک ارایه می‌شود.
بیمه از کارافتادگی شخصی:

قرارداد این بیمه مستقیما بین شرکت بیمه و فرد بیمه شده، بسته می‌شود.

در این نوع بیمه، بیمه شده و فرد ذینفع یک نفر می‌باشد. معمولا این بیمه برای جایگزین نمودن درآمد در زمان از کارافتادگی می‌باشد. البته می‌توان به منظور حفظ تجارت شخصی نیز از آن استفاده کرد. بطور مثال درمواقعی که فرد کلیدی یک بیزینس، دچار حادثه و از کارافتاده می‌شود.

بیمه از کارافتادگی گروهی:

این بیمه به تمامی کارکنان یک شرکت تحت یک بیمه گروهی داده می‌شود. شرکت به عنوان صاحب قرارداد بیمه و کارکنان بعنوان  یمه شدهو ذی نفع شناخته می‌شوند.

بیمه ازکارافتادگی بستانکاران:

تعداد متعددی از موسسات وام دهنده و همچنین بستانکاران، به مشتریان خود بیمه ای پیشنهاد می‌دهند که در صورت از کارافتادگی بتواند اقساطماهیانه را برای مدت معینی پرداخت کنند. پوشش این بیمه از طریق یک شرکت ثالث انجام می‌شود که در صورت از کارافتادگی فرد بیمه شده، بیمه مبالغ اقساط را از طرف شخص به موسسه مالی پرداخت می‌کند.

لزوم داشتن این نوع بیمه برای صاحبان تجارت‌های کوچک ضروریست.

 

 

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید