گردآوردنده : مریم جمشیدی: وکیل دادگستری در ایران و کارآموز وکالت دفتر حقوقی Engage Legal service  در کلگری

مقدمه : آیا تا کنون به اهمیت داشتن یک وصیت نامه رسمی و معتبر اندیشیده اید؟

آیا می دانید یک وصیت نامه کامل ، چه نکاتی را دربردارد و امکان تصمیم گیری در چه مواردی را اعطا می کند؟

آینده فرزندان ما ، نحوه نگهداری و سرپرستی آنها مهمترین خواسته ماست، آیا می دانید که در صورت نداشتن وصیت نامه، تصمیم گیری در این خصوص از اراده ما خارج و به قانون سپرده می شود و در بدو امر وزارت توسعه خانواده و کودکان و سرپرست عمومی عهده دار سرپرستی کودکان شما خواهند بود؟

آیا می دانید که مطابق قوانین کانادا، در صورت نداشتن وصیت نامه و عدم تعیین سرپرست قانونی برای فرزند یا فرزندانتان، خروج از کانادا و یا تعیین سرپرستی که شهروند کانادا نباشد، امکانپذیر نیست؟

آیا می دانید که می توانید شخصی را به عنوان نماینده خود برگزینید تا چنانچه در شرایطی که در قید حیات هستید ولی به دلیل حجر امکان اداره اموال خود را ندارید، مدیریت دارایی های شما را مطابق نظر و اراده پیشین شما برعهده گیرد.

آیا می دانید که نماینده شما می تواند در صورت بروز بیماری یا حجر، در خصوص سلامتی و وضعیت جسمانی شما مطابق نظر و اراده قبلی شما که در سند مزبور درج شده، تصمیم گیری کند.

در بخش اول این نوشتار ، به شناسایی ” وصیت نامه ” رسمی می پردازیم :

وصیت نامه چیست ؟

  • سند حقوقی است که خواسته های شما در مورد توزیع اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول شما و نحوه مراقبت از فرزند یا فرزندان کوچک یا ناتوان شما را پس از فوت بیان می کند. درکانادا هیچ محدودیتی در خصوص نحوه تقسیم اموال ومیزان آن و همچنین انتصاب سرپرست و قیم برای فرزندان زیر 18 سال ، وجود ندارد. بنابراین این مزیت قانونی برای به حداکثر رساندن اراده شما ست و بدین منظور، تنظیم وصیت نامه رسمی و منطبق با استانداردهای حقوقی پیشنهاد می شود.
  • درکانادا پیشنهاد اکید شده است که هر بزرگسال صاحب کودک یا دارایی،حتما وصیت نامه رسمی داشته باشد.
  • شما می توانید هر زمان که از نظر ذهنی و فکری در سلامت کامل قرار دارید، نسبت به تنظیم اولین وصیت نامه خود یا لغو وصیت نامه های پیشین و امضای وصیت نامه جدید اقدام کنید.
  • وصیت‌نامه باید مکتوب بوده و در حضور وکیل یا نوتاری و حداقل یک شاهد امضا شده باشد و پیشنهاد می شود در صورتی که ایالت محل سکونت خود را تغییر می دهید، به منظور اطمینان از مطابقت وصیت نامه با قوانین ایالتی ، آن را با وکیل در میان گذاشته و نظر او را جویا شوید و در صورت نیاز به اصلاح احتمالی برخی مفاد وصیت نامه ، در اولین فرصت اقدام کنید.
  • چنانچه بدون داشتن وصیت‌نامه فوت کنید، قانون شما را «متوفیِ فاقد وصیت نامه» می‌نامد و این امر بدین معناست که شما هیچ دستورالعملی برای نحوه تقسیم و توزیع دارایی‌های خود برجای نگذاشته‌اید و دارایی‌های شما مطابق قانون استانی بین بازمانده یا بازماندگان شما تقسیم می‌شود. دراین شرایط،درآلبرتا، قانون ALBERTS WILLS AND SUCCESSION ACT تعیین می‌کند که دارایی شما چگونه باید تقسیم شود.

عضویت در خبرنامه