نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك كلگرى

در اين مقاله ١٠ مورد اشتباه كه بين افراد جامعه در مورد بازار املاك رايج است را مطرح مى كنم.

١- ريفرال بهترين راه براى انتخاب يك مشاور املاك است

به سادگى اعتماد كردن به يك مشاور املاك مى تواند باعث پشيمانى زياد شما شود. مورد شما منحصر به فرد است. حتما با داشتن جلسه با مشاور املاك از سطح اطلاعات و انگيزه اش آگاه شويد.

٢- وام مسكن خود را سريع تسويه كنيد

بايد ديد كه چه گزينه هاى ديگرى براى پول وجود دارد، در خيلى مواقع خريد خانه سرمايه گذارى مى تواند بسيار سود بيشترى داشته باشد و شايد سرمايه گذارى در حساب هاى Compound. نكته اين جاست كه بايد بعد از در نظر گرفتن تمام گزينه ها تصميم گرفت.

٣- وام مسكن به شما تعلق نمى گيرد

راه هاى بسيار زيادى براى گرفتن مسكن وجود دارد و تنها يك مشاور وام مسكن با تجربه مى تواند همه اين راه ها را به شما معرفى كند.

٤- همه افراد در حال خريد خانه هستند، پس زمان خريد است

اگر شهرى در حال شكوفايى اقتصادى است و همه در حال خريد خانه هستند، زمان خوبى است براى فروش. وقتى همه در حال فروش هستند به خاطر ركود، زمان، زمان خريد است.

٥- همه چيز قيمت پيشنهادى است

در حالى كه قيمت پيشنهادى عامل بسيار مهمى در معامله است ولى ارائه ترم هاى مورد علاقه فروشنده يا خريدار مى تواند بسيار تاثير گذار باشد، به خصوص در زمانى كه بيشتر از يك پيشنهاد خريد براى يك خانه وجود دارد.

٦- شعار هاى فريبنده، “مشاور املاك رتبه اول …” دروغ است

خيلى از شعارهاى تبليغى فريبنده هستند، مثل رتبه اول بودن يك مشاور املاك. شايد شما داستان واقعى را متوجه نشويد، كه تعداد زيادى مشاور املاك زير يك نام كار مى كنند و يا اين آمار تنها براى يك سال بوده است.

٧- سابقه بيشتر، مشاور املاك بهتر

اگر يك مشاور املاك خود را بروزرسانى نكرده باشد و مطالعه تخصصى را فراموش كرده باشد، نه تنها سابقه بيشتر آن براى شما سودآور نيست، بلكه باعث پشيمانى شما خواهد شد. اصولا متخصصان خبره بازار از تخصص و كيفيت خود مى گويند و نه تعداد سالى كه مشغول كار هستند.

٨- تمام مشاوران املاك در يك بروكريج يكسان هستند

هر مشاور املاك اصول كارى خاص خود را دارد، هر چند پايه سرويس مشابه اى داشته باشند.

٩- زنگ زدن به مشاور املاك كه تابلواش روبرو خانه است راه خوبى براى خريد است

يك مشاور املاك كه خانه را براى فروش ليست كرده، وظيفه دارد بيشترين پول را براى فروشنده بگيرد و اين يك تضاد منافع است وقتى كه خريدار هم از او انتظار دارد، با كمترين مقدار خانه را براى او بخرد.

١٠- بانك ها بهترين جا براى گرفتن وام مسكن است

هر بانكى وام مسكن با شرايط متفاوتى ارئه مى دهد كه مى تواند بهترين گزينه براى شما نباشد. كار با يك مشاور وام مسكن باعث مى شود او براى شما از ميان تمام بانك ها و موسسات مالى بهترين وام را پيدا كند.

 

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید