اگر شما نیز جزو افرادی هستید که هنگام قدم زدن در شهر دوستانتان مدام از شما می‌خواهند که آرام‌تر راه بروید احتمالا شانس بیشتری برای زندگی خواهید داشت!

یک مطالعه که ماه گذشته توسط کلینیک Mayo انجام شده نشان می‌دهد که تناسبی مستقیم بین سرعت راه رفتن و امید به زندگی افراد وجود دارد.

این مطالعه فاکتورهایی مثل سرعت راه رفتن، قدرت چنگش دست، BMI، اندازه دور کمر و درصد چربی بدن در افراد را با هدف یافتن رابطه‌ای میان سرعت راه رفتن وقدرت دست دادن با امید به زندگی اندازه گرفته‌اند.

سرعت راه رفتن شرکت‌کنندگان توسط خود آن‌ها ارزیابی شده و در یکی از دسته‌های، آهسته، پایدار/متوسط و سریع قرار گرفته‌اند.

در این مطالعه گفته شده که با در نظر گرفتن سرعت راه رفتن و قدرت چنگش، کمترین میزان امید به زندگی در مردان و زنانی که دارای BMI کمتر از 20 کیلوگرم بر مترمربع هستند، مشاهده شده است. در مقایسه بین دو دسته آهسته و تند راه‌رونده که دارای مقادیر BMI پایین نیز هستند، تفاوت امید به زندگی در بین زنان و مردان به ترتیب 14.9 و 21.4 سال بوده است.

اگر برای شما این سوال پیش آمده که قدرت چنگش چه ربطی به امید به زندگی دارد باید این را بگوییم که آنقدرها هم بیراه فکر نمی‌کنید.

بر اساس این مطالعه هرچند الگوی مربوط به قدرت چنگش و سرعت راه رفتن به یکدیگر بسیار شباهت دارند، اما نیروی چنگش تفاوت چندانی در امید به زندگی افراد گوناگون ایجاد نمی‌کرد. البته این حالت در بین زنان از تاثیر کمتری برخوردار بوده است.

پس چنانچه برای قوی کردن قدرت مچ دست خود برنامه‌ریزی می‌کردید می‌توانید از انجام آن منصرف شوید. اما اگر قصد بالا بردن سرعت پیاده‌روی خود را دارید شاید بهتر باشد هرچه سریع‌تر برای آن اقدام کنید.

علاوه بر این اگر سریع‌تر راه بروید می‌توانید همیشه چند دقیقه زودتر به مقصد خود برسید و این موضوع نیز همواره دارای مزایای اجتماعی و شخصی خاص بسیاری است!

منبع: dailyhive

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید