گویندگان پیکوکست : سعید ، سپیده ، احسان

موسیقی :

  • Sinan Hoxha – Mama MIA
  • Masih & Arash AP – Darya
  • Zoe – C’est La Vie
  • Avicii feat. Billy Raffoul
  • Babak Jahanbakhsh – Ey Vaaay
مقاله قبلیبازسازی کتابخانهٔ ادمونتون و تبدیل آن به شوخی اینترنتی
مقاله بعدیدانشگاه تورنتو بار دیگر در بین معتبرترین دانشگاه‌های دنیا