نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

تا به اينجاى سال تعداد كل معاملات كمى از سال قبل بيشتر است كه علت هم بهبود در بازار خانه هاى متصل است.

هر چند در اثر افت معاملات براى آپارتمان ها، تعداد كل معاملات اين ماه كمى از ماه مشابه سال قبل كم تر شد.

با اين حال روند كاهش عرضه خانه هاى جديد به بازار همچنان ادامه دارد و بازار را در شرايط متعادل ترى نسبت به سال قبل قرار داده است.

اقتصادان ارشد انجمن مشاوران املاك كلگرى: ” رسيدن به يك بازار كاملا متعادل احتياج به زمان دارد. روند رشد معاملات در ماه پيش متوقف شد كه مى تواند به علت نامطمئن بودن از اوضاع اقتصادى باشد. با وجود كمى عرضه خانه جديد براى فروش در بازار، ازدياد خانه موجود در بازار همچنان باعث فشار براى افت قيمت ها است.”

در ماه نوامبر شاخص كلى قيمت ٤١٩،١٠٠ دلار بود كه كمى از ماه قبل كمتر و از سال پيش هم ٢٪ كمتر است.

همچنان بازار در مناطق، بازه قيمتى، و نوع خانه مختلف متفاوت است. براى مثال، قيمت ها براى تاون هاوس در منطقه شرق ٨٪ افت كرده است، در حالى كه قيمت ها براى خانه هاى نيمه مستقل در شمال شهر ٢٪ افزايش داشته است.

آمار انواع خانه

خانه هاى مستقل

– تعداد معاملات در ماه نوامبر نسبت به سال قبل افزايش داشت، علت هم افزايش معاملات براى خانه ها بين ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار دلار است. هر چند تعداد كل معاملات همچنان در مقايسه با گذشته كم است.
– تعداد كل معاملات براى خانه هاى مستقل امسال هم در حد سال قبل است، اما نسبت به ميانگين طولانى مدت شهر ٢٠٪ كمتر است.
– بهبود تعداد معاملات و كاهش تعداد خانه هاى جديد در بازار امسال، تعداد كل خانه ها در بازار را كمتر از سال قبل كرده است.
– به مانند ديگر بخش هاى بازار، روند بازار خانه هاى مستقل هم رو به تعادل است. آما همچنان عرضه بيشتر از تقاضا است و فشار روى قيمت ها براى كاهش وجود دارد.

آپارتمان

– تعداد معاملات روند رشدى خود را اين ماه از دست داد و باعث شد تعداد كل معاملات امسال در حد سال قبل باشد. البته تعداد معاملات ٢١٪ كمتر از ميانگين طولانى مدت شهر است.
– تعداد آپارتمان هاى جديد براى فروش در اين ماه افزايش داشت، دليلى كه باعث افزايش تعداد كل آپارتمان ها براى فروش در بازار شد. بيشتر اين عرضه هم از سمت آپارتمان هاى نو ساز است.
– عرضه بيشتر از تقاضا براى اين نوع خانه باعث افت ٢ درصدى قيمت ها نسبت به سال قبل شده است.

خانه هاى متصل

– تعداد معاملات تا به اين جاى سال براى خانه هاى متصل ٦٪ بيشتر سال قبل و تنها اندكى كمتر از ميانگين طولانى مدت شهر است.
– كاهش عرضه و افزايش تقاضا باعث روند بهبودى در بازار خانه هاى متصل شده است.
– شاخص قيمت ها براى خانه هاى نيمه مستقل، ٢ درصد كمتر از سال قبل است. بيشترين افت قيمت مربوط به مركز شهر است.
– شاخص قيمت ها براى تاون هاوس ها، ٤ درصد كمتر از سال قبل است. بيشترين افت قيمت مربوط به Northeast و كمترين افت مريوط به Northwest و East است.


منبع: CREB

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید