Saturday, April 13, 2024
16.7 C
Calgary

شیوع کرونا ویروس در شش مدرسه در کلگری

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

پنج مدرسه در کلگری با شیوع کووید19 مواجه هستند و یک مدرسه هم در حال حاضر تحت بررسی است.

وبسایت استان آلبرتا نشان میدهد که مدارس Notre Dame، Lester B. Pearson، Henry Wise Wood، Auburn Bay و Crescent Heights با مشاهده 2-4 مورد مبتلا به کروناویروس با شیوع این ویروس مواجه هستند.

طبق بیانیه‌ی این استان، شیوع ویروس را با تشخیص دو مورد مبتلا به بالا تعریف کردند. استان آلبرتا اعلام کرد” این پنج مدرسه با تاکید به رعایت پروتکل های بهداشتی و احتیاط بیشتر، همچنان باز هستند.”

شیوع ویروس در این حد همچنین به این معنی است که ممکن است خانواده‌ها هشدارهایی از سوی مدرسه دریافت کنند. ناگفته نماند که سازمان بهداشت آلبرتا هم با مدارس همکاری خواهد کرد.

یک مدرسه در کلگری، مدرسه ابتدایی St. Wilfred، تحت بررسی است به این معنی که پنج مورد یا تعداد بیشتری وجود داشته است که ممکن است مبتلا تشخیص داده شوند یا ناقل باشند.

عبارت “تحت بررسی” به این معنی است که مدرسه، باز باقی می‌ماند اما توسط سازمان بهداشت استان تحت نظارت است. همچنین اقدامات بهداشتی بیشتری در این مدارس برای جلوگیری از شیوع ویروس اعمال میشود.

این مدرسه ابتدایی تنها مدرسه در کلگری است که بیش از 5 مورد فعال کروناویروس دارد اگر چه موارد جدیدی در سه مدرسه ادمونتون در روز چهارشنبه گزارش شده است.

منبع: Daily Hive