Sunday, May 26, 2024
5.6 C
Calgary

نتیجه نظرسنجی رضایت شهروندی 2020: بدترین سال برای ساکنین کلگری

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

حتی قابل‌زندگی‌ترین شهر در آمریکای شمالی نیز می‌تواند منتقدان خودش را داشته باشد.

شهرداری کلگری نتیجۀ نظرسنجی رضایت شهروندی را منتشر کرد؛ در حالی که ساکنین کلگری از نحوۀ ادارۀ امور در این شهر راضی هستند، اما میزان رضایتشان نسبت به 2019 کمتر است.

این نظرسنجی توسط ایپسوس (یک شرکت تحقیقات جهانی بازار و متخصص در نظرسنجی) با 2500 نمونۀ تصادفی انجام گرفته است. این نمونه‌ها از بین افرادی انتخاب شده‌اند که از تاریخ 17 آگوست تا 6 سپتامبر با آن‌ها به‌وسیلۀ تلفن تماس گرفته شده است. این نظرسنجی یک نظرسنجی سالانه است که به منظور تمرکز تلاش‌های آیندۀ شهر انجام می‌پذیرد.

بالاترین مورد موجود در این لیست که ارائه شده است نحوۀ درک پاسخ دهندگان ساکن کلگری از کیفیت زندگی در شهر است. “کیفیت زندگی خوب است” در این لیست نسبت به 2019 از 83% به 79% افت کرده است، یعنی 4 نمره کاهش یافته است.

در همین راستا، 44٪ از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که کیفیت زندگی در کلگری “بدتر شده است”، 40٪ از پاسخ دهندگان یک سال زودتر این موضوع را حس کرده‌اند. 14٪ فکر می‌کردند که کیفیت بهتر شده است، یعنی 6 امتیاز پایین‌تر از 16٪ که در سال 2018 همین فکر را داشتند.

28% افراد معتقد بودند که «زیرساخت‌ها، ترافیک و جاده‌ها» نیاز به توجه بیشتر رهبران دارد، زیرا نسبت به سال گذشته 7% کاهش داشته‌اند. در حالی که جرم و جنایت، امنیت، کنترل و حفاظت پلیس در رتبۀ دوم (15%) و مالیات در رتبۀ سوم (13%) قرار گرفته‌اند.

تنها 53% از پاسخ دهندگان با توجه به میزانِ مالیات بر دارایی که دریافت می‌کنند به شهر “امتیاز خوب” داده‌اند، که نسبت به 2019 یک درصد کاهش داشته است.

در نظرسنجی امسال هیچ تغییری در جواب پاسخ دهندگانی که “معتقدند شورای شهر و ادارۀ شهر به صورت مشارکتی برای تصمیم‌گیریِ بهتر برای آیندۀ کلگری همکاری می‌کنند” مشاهده نکرده است، این عدد 66٪ باقی مانده است.

با ورود به وبسایت شهر کلگری می‌توانید به آمار کامل نظرسنجیِ رضایت شهروندی امسال دسترسی پیدا کنید.

 

منبع: dailyhive