Monday, July 15, 2024
28.1 C
Calgary

کانادا در رتبه سی‌و‌ششم بهترین کشور دنیا برای جوان‌ها

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

اگر به فضای زندگی و فرصت‌ها برای جوانان نگاه کنیم، کانادا جای پیشرفت زیادی دارد تا بتواند به کشورهای برتر جهان در زمینه توسعهٔ جوان‌ها برسد.

«گزارش توسعهٔ جهانی جوانان» که اخیرا منتشر شد، کانادا را از نظر وضعیت جوانان کشور در مقام ۳۶ قرار داده است.

سنگاپور در رتبهٔ اول است و چند کشور اروپایی به دنبال آن قرار گرفته‌اند.

Screen Shot 2021 08 12 at 6 56 25 AM

در این گزارش می‌خوانیم: «وضع توسعه جوانان در کانادا بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ بهبود اندکی داشته است. به نسبت جوانان کانادایی از سطح توسعهٔ خیلی بالایی برخوردارند و امتیاز کشور ۰.۷۹۸ است.»

چندین کشور که درگیر برخوردهای نظامی‌اند در انتهای فهرست قرار دارند.

Screen Shot 2021 08 12 at 6 56 32 AM

این گزارش افراد بین ۱۵ تا ۱۹ سال را در ردهٔ سنی جوان طبقه‌بندی می‌کند و چندین عامل از جمله آزادی‌های اجتماعی، صلح و امنیت، فرصت برای آموزش و اشتغال، سلامت و بهداشت، و مساوات و پذیرش را لحاظ کرده است.

در گزارش به نقل از تهیه‌کنندگانش می‌خوانیم:

«این شاخص از کشورها می‌خواهد که سرمایه‌گذاری بیشتری در مهارت‌های دیجیتال جوانان انجام دهند و همچنین خدمات بهداشت روانی، فرصت‌های کارآموزی، ایمنی جاده‌ای، و مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری برای تغییر روندهای مضر برای آنها را اولویت دهند.»

پنج کشوری که بیشترین پیشرفت را در نسخهٔ قبلی گزارش داشتند، افغانستان، هند، روسیه، اتیوپی، و بورکینافاسو بودند و در سوی دیگر، سوریه، اوکراین، لیبی، اردن و لبنان بیشترین پسرفت را داشتند.

البته که اکنون اوضاع افغانستان به خاطر هجوم طالبان به شهرها و خطر فروپاشی دولت دمکراتیک، با گزارش قبلی متفاوت است. لبنان نیز به دنبال فروپاشی اقتصادی و ساختاری، اوضاع خوبی ندارد.

در مجموع، کل دنیا پیشرفت‌های خوبی در بهداشت و آموزش داشته و سطح اشتغال و مشارکت اجتماعی در دنیا رو به رشد رفته است.

این گزارش تا پیش از پاندمی را پوشش داده و بایستی منتظر نسخهٔ جدید آن برای پرداختن به آسیب‌های کووید-۱۹ برای نسل جوان بود.

پاتریشیا اسکاتلند از تیم نگارنده این گزارش می‌گوید: «در همه کشورها اقدام سریع برای بازگشتن به اوضاع پیش از پاندمی مورد نیاز است تا سطح رشد و توسعه حفظ گردد و نسل جوان دچار پسرفت نشوند.»

منبع: Daily Hive