Saturday, April 13, 2024
13.1 C
Calgary

خانه‌های آلبرتا با قیمت کمتر از 75 هزار دلار

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

قیمت خانه در شهرهای بزرگ آلبرتا بسیار افزایش یافته اما همچنان می‌توان با بودجه نچندان زیاد خانه‌ای مناسب خریداری کرد.

وبسایت Realtor.ca با بررسی لیست‌های فروش آلبرتا تعدادی از بهترین گزینه‌ها با قیمت کمتر از 75,000 دلار را انتخاب کرده است. هرچند امکانات گزینه‌های زیر عالی نیست اما به شما پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به آن‌ها بیاندازید.

در ادامه ده ملک آلبرتا با قیمت زیر 75,000 دلار معرفی شده‌اند.

Killam, Alberta

5017 54th Street

 • قیمت فروش: 34,000 دلار
 • سه اتاق خواب
 • یک سرویس بهداشتی

Provost, Alberta

5220 48th Street

 • قیمت فروش: 74,900 دلار
 • دو اتاق خواب
 • یک سرویس بهداشتی

Swan Hills, Alberta

27 Centennial Crescent

 • قیمت فروش: 68,500 دلار
 • سه اتاق خواب
 • دو سرویس بهداشتی

Fairview, Alberta

11133 102nd Avenue

 • قیمت فروش: 55,000 دلار
 • دو اتاق خواب
 • یک سرویس بهداشتی

Tomahawk, Alberta

4901 50th Street

 • قیمت فروش: 59,900 دلار
 • سه اتاق خواب
 • یک سرویس بهداشتی

Innisfree, Alberta

4808 54th Street

 • قیمت فروش: 69,000 دلار
 • دو اتاق خواب
 • یک سرویس بهداشتی

Derwent, Alberta

109 Main Road

 • قیمت فروش: 50,000 دلار
 • سه اتاق خواب
 • یک سرویس بهداشتی

Myrnam, Alberta

5005 47th Avenue

 • قیمت فروش: 64,000 دلار
 • سه اتاق خواب
 • یک سرویس بهداشتی

Manning, Alberta

316 6th Avenue SE

 • قیمت فروش: 69,500 دلار
 • دو اتاق خواب
 • یک سرویس بهداشتی

Falher, Alberta

19 1st Street SW

 • قیمت فروش: 72,500 دلار
 • دو اتاق خواب
 • یک سرویس بهداشتی

منبع: Daily Hive