Monday, June 24, 2024
22.1 C
Calgary

فاصله چشمگیر دستمزد جنسیت‌های گوناگون در کانادا

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

براساس نتایج نظرسنجی اپلیکیشن Bumble در کانادا از هر دو زن، زن ترنس و کسانی که در هیچ نوع دسته‌بندی جنسی قرار نمی‌گیرند یک نفر از ابتدای پاندمی در مارچ 2020 هیچگونه افزایش دستمزدی نداشته است. این نظرسنجی همزمان با روز Equal Pay Day منتشر شده بود.

در مقابل 56 درصد مردان شرکت‌کننده اظهار داشتند دستمزد آن‌ها افزایش یافته است.

در این گزارش آمده: “فاصله میان دستمزد جنسیت‌های مختلف نشانگر وجود ناعدالتی جنسیتی در جامعه، صنایع و سطوح مختلف است. Equal Pay Day با هدف افزایش آگاهی درباره این ناعدالتی‌ها نام‌گذاری شده است.”

طبق این نظرسنجی 47 درصد شرکت‌کنندگان کانادایی باور دارند که مردان بیش از دیگر جنسیت‌ها در محیط کار صاحب ارزش و منزلت هستند. همچنین 46 درصد کانادایی‌ها معتقدند که زنان، زنان ترنس و افراد غیرباینری باید برای دستیابی به جایگاه برابر با مردان بیشتر تلاش کنند.”

در بخشی از گزارش به نابرابری دستمزدها طی دوران پاندمی نیز اشاره شده است. براساس این گزارش افزایش دستمزد زنان که در دوران پاندمی بین 400 تا 2,600 دلار بوده، درحالی که مردان بسیار بیشتر و بطور میانگین 3,300 دلار رشد دستمزد داشته‌اند.

ازجمله دلایل این موضوع می‌تواند تمایل بیشتر مردان برای درخواست افزایش دستمزد باشد. طبق این نظرسنجی نیمی از مردان، 42 درصد از زنان و تنها 38 درصد از افراد غیرباینری تمایل به درخواست افزایش دستمزد دارند.

بگفته Bumble هرچند دولت با اجرای قوانین گوناگون چون Pay Equity Act سعی دارد این نابرابری‌ها را از بین ببرد، اما همچنان راهی طولانی پیش روی ماست.

با اینحال طبق داده‌های اخیر اجرای این قانون فاصله دستمزدها را کاهش نداده است. براساس یک گزارش موسسه Brookfield Institute for Innovation and Entrepreneurship در سال 2019 اختلاف دستمزد سالانه مردان و زنان کانادا در حوزه تکنولوژی حدود 20,000 دلار است.

بگفته Bumble از هر پنج زن کانادایی یک نفر با این دانش که کمتر از همکاران مرد خود دستمزد دریافت می‌کند، مشغول به کار است.

در بخش دیگر نظرسنجی آمده که بیش از 50 درصد زنان باور دارند باید تعداد بیشتری از زنان، زنان ترنس و افراد غیرباینری به جایگاه‌های مدیریتی و رهبری در شرکت‌ها برسند.

این نظرسنجی از تاریخ 9 تا 11 مارچ 2022 انجام گرفته و در آن بیش از 1,000 کانادایی بزرگسال از جنسیت‌های مختلف شرکت کرده‌اند.

منبع: Daily Hive