Saturday, April 13, 2024
16.7 C
Calgary

سفر به کانادا، به حالت قبل از پاندمی خود بازگشته است.

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

در هفته اخیر، یک میلیون نفر وارد خاک کانادا شدند. این بالاترین میزان از زمان همه گیری کووید 19 تا به امروز است.

روز جمعه، آژانس خدمات مرزی کانادا، با اشاره به اینکه کانادا از 2019 تا بحال همچین حجم ورودی افراد به کشور را تجربه نکرده است، داده های زیر را که مربوط به تاریخ 11 تا 17 آوریل است، منتشر کرد.

برای هفته های مشابه در طی سال های گذشته، این تعداد افراد وارد کانادا شده اند:

2019: 8/1 میلیون نفر

2020: 127000 نفر

2021: 214000 نفر

2022: 1میلیون نفر

این میزان، شامل جهانگردها و همچنین کانادایی هایی است که با پایان گرفتن محدودیت های سفر ناشی از همه گیری کرونا، از خارج به کشور باز گشته اند.

با افزایش تعداد مسافران ورودی به کشور و به دلیل وجود الزامات جدیدی همچون چک کردن گواهی های واکیناسیون افراد، امروزه مسافران در مقایسه با دوران قبل از پاندمی، زمان انتظار بیشتری را در پیش رو دارند.

در این آخر هفته، رانندگان ونکووری، در مسیر خود برای عبور از مرز و رسیدن به ایالت واشینگتن، با صف های طولانی مواجه شدند.

CBSA به مسافران توصیه می کند مدارک مورد نیاز برای ورود به کانادا را تا حد امکان کامل و شفاف نمایند تا فرایند ورود آسان تری به این کشور داشته باشند.

آژانس مرزی گفت:” CBSA همه ساله، تلاش زیادی برای طرح ریزی و آماده سازی بازه های زمانی پیک صرف می کند.”

 

منبع: dailyhive.com