Monday, July 15, 2024
28.1 C
Calgary

سرمای سخت ماه دسامبر در آلبرتا

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

روز جمعه گذشته رکوردهای دمایی در آلبرتا یکی پس از دیگر شکسته شد و به دلیل شدت سرما اطلاعیه‌های متعددی در شهرهای استان صادر گردید.

براساس اعلام Environment Canada در حدود 40 نقطه آلبرتا شاهد شکسته شدن رکوردهای حداقل دما در طول روز و شب بودیم.

لیست رکوردها جدید بسیار طولانی بوده و برخی از آن‌ها پس از صد سال شکسته شده‌اند!

در ادامه رکوردهای جدید حداقل دمای روز که در تاریخ 30 نوامبر ثبت شدند را مشاهده می‌کنیم:

Breton Area

رکورد جدید: 16.9-

رکورد پیشین: 15.2- از سال 2014

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1939

Highvale Area

رکورد جدید: 16.9-

رکورد پیشین: 14.0- در سال 1985

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1977

Mildred Lake Area

رکورد جدید: 22.9-

رکورد پیشین: 21.6- در سال 1980

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1965

در زیر رکوردهای جدید حداقل دمای روز که در تاریخ 1 دسامبر ثبت شدند را مشاهده می‌کنیم:

Bow Valley (Provincial Park) Area

رکورد جدید: 18.8-

رکورد پیشین: 17.8- در سال 1964

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1928

Breton Area

رکورد جدید: 21.0-

رکورد پیشین: 18.0- در سال 1990

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1939

Highvale Area

رکورد جدید: 21.8-

رکورد پیشین: 20.0- در سال 1980

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1977

در زیر رکوردهای جدید حداقل دمای شب که طی بامداد تاریخ 1 دسامبر ثبت شدند را مشاهده می‌کنیم:

Bow Valley (Provincial Park) Area

رکورد جدید: 32.1-

رکورد پیشین: 29.0- در سال 1980

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1928

Camrose Area

رکورد جدید: 31.8-

رکورد پیشین: 30.5- در سال 1985

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1921

Coronation Area

رکورد جدید: 31.0-

رکورد پیشین: 30.4- در سال 1980

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1912

Lloydminster Area

رکورد جدید: 29.9-

رکورد پیشین: 29.4- در سال 1961

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1952

در زیر رکوردهای جدید حداقل دمای شب که طی بامداد تاریخ 2 دسامبر ثبت شدند را مشاهده می‌کنیم:

Jasper Area

رکورد جدید: 32.4-

رکورد پیشین: 31.2- در سال 1985

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1916

Pincher Creek Area

رکورد جدید: 31.3-

رکورد پیشین: 30.6- در سال 1950

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1893

Banff Area

رکورد جدید: 32.5-

رکورد پیشین: 31.7- در سال 1919

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1887

Lloydminster Area

رکورد جدید: 31.4-

رکورد پیشین: 31.1- در سال 1961

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1952

Nordegg Area

رکورد جدید: 35.4-

رکورد پیشین: 34.4- در سال 1970

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1915

Lacombe Area

رکورد جدید: 34.4- مشابه رکورد ثبت شده در سال 1950

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1907

Cardston Area

رکورد جدید: 29.7-

رکورد پیشین: 27.8- در سال 1950

تاریخچه ثبت رکوردهای دمایی: از سال 1918

بگفته Environment Canada رکوردهای دمایی گزارش شده با استفاده از برخی ایستگاه هواشناسی قدیمی در هر ناحیه جغرافیایی که طی این بازه زمانی فعال بودند بدست آمده است. همچنین به این نکته اشاره شده که برخی از این اطلاعات اولیه و غیررسمی بوده و شاید در گزارش نهایی اصلاح شوند.

با هجوم هوای بسیار سرد به آلبرتا شرایط استان کاملا زمستانی شده، بنابراین حتما پیش از رفتن به خرید یا شرکت در رویدادهای کریسمسی لباس گرم بپوشید و از وضعیت جوی آگاه شوید.

منبع: Daily Hive