Tuesday, July 23, 2024
33.7 C
Calgary

اخراج 20 کارمند CRA به دلیل دریافت CERB

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

آژانس درآمد کانادا (CRA) اعلام کرده 20 کارمند خود را که هنگام کار در آژانس CERB دریافت کرده‌اند اخراج کرده است. این سازمان افزود که تعداد کارمندان اخراجی ممکن است بیشتر شود.

آژانس CRA با ارسال ایمیل به دیلی‌هایو انجام این تحقیقات را تایید کرد. بگفته CRA این گروه از کارمندان در تاریخ 20 جون 2023 از کار اخراج شده‌ و با انجام بررسی‌های بیشتر ممکن است تعداد آن‌ها بیشتر شود.

در بیانیه نماینده CRA آمده که تعداد اندکی از کارمندان Canada Emergency Response Benefit (CERB) را در هنگام استخدام دریافت کرده‌اند.

این آژانس هم‌اکنون بیش از 60,000 کارمند داشته و در حال تحقیق دربره وعیت صدها نفر از آن‌هاست.

JHVEPhoto/Shutterstock

در این بیانیه آمده: “ما هم‌اکنون مشغول تحقیق درباره تعداد محدودی از کارمندان خود، حدود 600 نفر یا کمتر از 1 درصد کل نیروی کار CRA، هستیم.”

برنامه CERB تا حداکثر 2,000 دلار در ماه، برای مدت چهار ماه، به کانادایی‌هایی که شغل خود را به دلیل پاندمی COVID-19 از دست داده بودند پرداخت می‌کرد.

از آنجایی که برخی کارمندان CRA توسط قراردادهای موقت و دانشجویی به استخدام در می‌آیند، تحقیقات وضعیت آن دسته از کارکنان که ممکن است در هنگام اجرای برنامه CERB واجد شرایط دریافت آن بوده باشند را نیز، لحاظ می‌کند.

در این شرایط اگر مشخص شود کارمندی مزایا دریافت کرده اما واجد شرایط دریافت آن نبوده، بسته به شرایط، ممکن است با برخوردهای انضباطی گوناگون روبرو شود.

طبق این بیانیه در صورت ارتکاب جرایم آشکار کارمند با شدیدترین برخوردهای انضباطی ازجمله اخراج از محل کار، روبروی می‌شود. وضعیت هرکدام از کارمندان بصورت موردی و دقیق بررسی شده و نتیجه مختص به خود را دریافت خواهند کرد.

این آژانس اعلام کرده که هر شکل از تخلف را بسیار جدی می‌گیرد و اهمیت زیادی به شفافیت و صداقت می‌دهد.

منبع: Daily Hive