Saturday, April 13, 2024
16.7 C
Calgary

مهاجران 55 درصد رشد جمعیت آلبرتا تا 2051 را تشکیل می‌دهند

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

براساس پیشبینی‌های دولت استانی تا سال 2051 مهاجران ورودی از دیگر کشورها بخش اصلی رشد جمعیت استان را تشکیل خواهند داد.

طبق این داده‌ها رشد جمعیت آلبرتا طی 29 سال آینده 2.6 میلیون نفر خواهد بود و انتظار می‌رود در این مدت رشد سالانه جمعیت 1.5 درصدی را داشته باشیم؛ جمعیت آلبرتا نیز به 7.1 میلیون نفر خواهد رسید.

در این بین مهاجران وارد شده از دیگر کشورها طی این بازه زمانی حدود 55 درصد رشد جمعیت را به خودشان اختصاص خواهند داد.

همچنین آلبرتا شاهد مهاجرت بیشتر جمعیت به نواحی شهری خواهد بود و 81 درصد جمعیت استان تا سال 2051 در منطقه‌ای مشخص زندگی می‌کنند.

ناحیه ادمونتون‌-کلگری در این بین بیشترین رشد جمعیت را پیدا کرده و طبق پیشبینی‌ها بیشترین مهاجران از خارج استان را جذب می‌کند.

طی دهه گذشته 87 درصد مهاجران خارجی و 86 درصد مهاجران ورودی از دیگر نقاط کانادا در این منطقه ساکن شده‌اند.

انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت نرخ مهاجرت به آلبرتا رکوردهای پیشین که پس از رونق صنعت نفت‌وگاز ثبت شدند را جابجا کند. همچنین طبق پیشبینی‌ها بین سال‌های 2022 و 2025 میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت آلبرتا 2.5 درصد خواهد بود.

دولت فدرال طی سال‌های گذشته دائما اهداف مهاجرتی خود را افزایش داده و این سیاست بر افزایش جمعیت آلبرتا در این سال‌ها نیز تاثیرگذار بوده است.

در سال 2023 دولت فدرال قصد دارد 465,000 مهاجر را جذب کرده و این رقم تا سال 2025 به 500,000 نفر افزایش پیدا خواهد کرد. آلبرتا انتظار دارد هر سال بطور میانگین 12 درصد از این مهاجران را جذب کند.

منبع: Daily Hive