آزمون پذیرش تحصیلات تکمیلی مدیریت (GMAT) امتحانی استاندارد است که مورد نیاز اکثر دانشکده های تجارت بوده زیرا معیاری از توانایی داوطلب می باشد. اکثر مدارس تجارت کانادا GMAT را قبول دارند و خیلی اوقات مهمترین شرط پذیرش می باشد. همچنین نمرات GMAT در گرفتن ویزای کانادا هم موثر می باشند. هرچقدر نمره شما بیشتر باشد شانس شما برای ورود به یک دانشکده تجارت بهتر در کانادا افزایش می یابد. متوسط نمره پذیرفته شده GMAT در موسسات B کانادا از ۵۰۰ تا ۶۰۰ و بیشتر می باشد.

GMAT شامل سوالاتی برای سنجش دانش تجاری شما نمی باشد. این آزمون کامپیوتری بوده و چندین روز در هفته و ۵۲ هفته در سال برگزار می شود. این امتحان در هر زمانی به صورت آنلاین و فقط هر ۳۱ روز یکبار و تنها پنج بار در سال حضوری برگزار می شود.

طراحی و مدیریت GMAT

GMAC (شورای مدیریت پذیرش فارغ التحصیلان) آرمون GMAT را طراحی کرده و تعیین می کند چه مهارتهایی و چگونه باید در طی امتحان بررسی شوند. در حقیقت سازمانی دیگر سوالات امتحانی، پذیرش امتحان، و اعلام نتایج به موسسات را انجام می دهد.

چهار زمینه مهارتی به وسیله GMAT بررسی می شود: نوشتار تحلیلی، استدلال کمی، استدلال کلامی و استدلال یکپارچه

فرمت امتحان GMAT

ارزیابی نوشتار تحلیلی: در این بخش باید بحث های مربوط به یک موضوع و منطق داده شده را تحلیل کنید و بحث های مناسب انجام داده و طی آن مشخص کنید کجا و چگونه خطا رخ داده است. ۳۰ دقیقه به این بخش اختصاص داده شده است. نمره دهی ابتدا بوسیله یک انسان و بعد بوسیله سیستم نمره دهی کامپیوتری طراحی شده از طرف GMAC می باشد. اگر این نمرات متفاوت باشند برای ارزیابی نهایی به شخص متخصص دیگری فرستاده می شوند.

استدلال یکپارچه: این بخش شامل ۱۲ سوال است که تفسیر گرافیکی، تجزیه و تحلیل دو بخشی، تجزیه و تحلیل جدول و استدلال چند منبعی را در نظر می گیرد. ۳۰ دقیقه به این بخش اختصاص داده شده و از شما انتظار می رود در زمان مقرر این قسمت را به اتمام برسانید.

استدلال کمی: این بخش شامل ۳۷ سوال درباره مهارتهای اطلاعات و حل مسئله می باشد. ۷۵ دقیقه به این بخش اختصاص داده شده است. دانش شما از علم ریاضی باید در حد دانشجوی استاندارد ۱۰ باشد. به هرحال سطح استدلالی باید بسیار بالاتر باشد زیرا سوالاتی که پرسیده می شود در سطح بالاتر بوده و مجاز به استفاده ار ماشین حساب نیستید.

استدلال کلامی: این بخش شامل ۴۱ سوال بوده و درک مطلب، استدلال منطقی و تصحیح جمله را ارزیابی می کند. مانند قسمت قبل ۷۵ دقیقه به این بخش اختصاص داده شده است. تمام سوالات چندگزینه ای می باشند.

زمان کلی آزمون سه ساعت و سی دقیقه می باشد. برای هریک از چهار بخش امتحان نمرات جداگانه در نظر گرفته شده است. یک نمره ترکیبی از نمرات شفاهی/کمی (با نام نمره کلی) و درصد متناظر نیز اعلام می شود. هزینه امتجان GMAT در سراسر دنیا معادل ۲۵۰ دلار است.

عضویت در خبرنامه