خانه هاى بيشترى براى فروش، قيمت ها اندكى بالاتر

نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

تعداد خريد و فروش در نيمه اول سال ٢٠١٧ با افزايش مداوم همراه بود، اما در ماه قبل تعداد معاملات باكاهش اندكى نسبت به سال قبل مواجه بود. تعداد كل معاملات در ماه جولاى  ٦ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش داشت ولى تا به اين جاى سال تعداد كل معاملات نسبت به سال قبل ٩ درصد بيشتر است.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك كلگرى: ” افزايش معاملات امسال بيشتر از انتظارات بود. تعداد زيادى از خريداران با ديدن بهبود در اقتصاد وارد بازار شدند. هر چند، بهبود و رونق بيشتر نياز به صبر دارد.”

اقتصاددان ارشد اتحاديه مشاوران املاك كلگرى: ” بهبود نسبى بازار كار و افزايش مهاجرت به رونق بازار كمك كرد، اما تعداد بيشتر خانه هاى براى فروش و شرايط وام مسكن سرعت بهبود قيمت ها را كمى كاهش داده است.”

براى خانه هاى مستقل و متصل، شاخص قيمت ها ٢ و ١ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزايش داشت اما براى آپارتمان ها شاهد ٣ درصد كاهش قيمت ها بوديم.

برخلاف فعاليت بازار در ماه گذشته، خانه هاى مستقل وضع بهترى نسبت به سال قبل دارند. بازار آپارتمان ها اما همچنان شاهد ازدياد عرضه و به طبع آن كاهش قيمت ها است.

مى توان علت وجود خانه هاى بيشتر براى فروش در ماه گذشته را، بهبود نسبى بازار در نيمه اول سال دانست، دليلى كه اشتياق بيشترى براى فروشنده ها ايجاد كرده است.

 با وجود افزايش نرخ سود بانكى در ماه گذشته، همچنان عامل تعيين كننده در استان آلبرتا، بازار كار، قيمت نفت و رونق اقتصاد است.

خانه هاي مستقل: بازار متعادل

خانه هاي متصل: بازار متعادل

آپارتمان: بازار خريدار

ريز آمار را در جدول زير مشاهده فرمائيد.

عضویت در خبرنامه