نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

اين نوع حساب پس انداز، داراى معافيتهاى مالياتى ميباشد. بدين صورت كه سود حاصله از رشد سرمايه در اين حساب، در هنگام برداشت پول، مشمول ماليات نميشود. هرچندكه رشد سرمايه موجود در اين حساب مشمول ماليات نميشود، ولى مبالغ واريزشده به اين حساب، پس از پرداخت ماليات ميباشند.

اين حساب در سال ٢٠٠٨ در بودجه دولت فدرال معرفى و در اول ژانويه سال ٢٠٠٩ قابل اجرا شد. بمانند بقيه حسابهاى رجيسترشده، اين حساب نيز داراى هر دو محدوديت سن و مبلغ پول واريزى ميباشد. افراد مقيم كانادا كه در سال ٢٠٠٩، هجده سال تمام يا بيشتر داشتند، ميتوانند اقدام به افتتاح اين حساب كنند.

مبلغ مشاركت ساليانه:

حداكثر مبلغ مجاز پس انداز در اين حساب تا قبل از سال ٢٠١٣ بميزان ٥٠٠٠ دلار در سال بوده است. در ابتداى سال ٢٠١٣ مبلغ مجاز به ٥٥٠٠ دلار در سال افزايش پيداكرد. در سال ٢٠١٥ براساس بودجه دولت فدرال اين مبلغ به ١٠٠٠٠دلار افزايش پيداكرد. بنا به تصميم دولت جديد، در دسامبر سال ٢٠١٥ حد سرمايه گذارى در اين حساب به ٥٥٠٠ دلار در سال كاهش پيداكرد.

مبلغ مشاركت كلى از سال ٢٠٠٩ تا اول ژانويه ٢٠١٧ بميزان ٥٢٠٠٠ دلار ميباشد (به فرض اقامت در كانادا از سال ٢٠٠٩، داشتن ١٨ سال تمام و همچنين نداشتن مشارك قبلى)

سرمايه گذاريهاى ممكن در اين حساب:

در اين حساب ميتوان از انواع مختلف سرمايه گذارى از جمله Mutual Fund, Segregated Fund, Stock, real estate , و … استفاده كرد. متاسفانه بدليل اينكه اين حساب به اسم Tax Free Saving Account شناخته ميشود، موسسات مالى از بخش saving account آن به نفع خود بهره ميبرند و بسيارى از صاحبان اين حساب از امكان رشد مناسب پول در اين حساب بيخبر هستند. ايكاش در هنگام معرفى اين حساب از واژه investment account استفاده ميشد كه به راستى هدف از داشتن اين حساب رشد مناسب پول است كه حداقل بتواند تورم تقريبا ٣ درصدى در كانادا را پوشش دهد.

حفاظت در برابر طلبكاران:

سرمايه هاى موجود در اين حساب در زمان ورشكستگى به طلبكاران واگذارميشود.

مشاركت بيش از اندازه مجاز:

دريافت پول از اين حساب در يكسال تقويمى، باعث كاهش مشاركت در اين حساب ميشود. از طرفى پس انداز بيش از حد مجاز در اين حساب مشمول ماليات ميشود.

انتقال اين حساب از يك موسسه مالى به يك موسسه مالى ديگر، اثرى در ميزان مشاركت ندارد و فقط دريافت از اين حساب ميزان مشاركت را كاهش ميدهد.

در آخر، به ياد داشته باشيم كه ميزان مجاز پس انداز بر اساس سين نامبر ميباشد. بدين معنا كه ميتوان بيشتر از يك حساب پس انداز TFSA داشت، ولى جمع مبالغ آنها نبايد از حدمجاز تعيين شده بيشترشود.

TFSA: Tax Free Saving Account.

عضویت در خبرنامه