نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

همچنان اوضاع اقتصاد كلگرى باعث كاهش تقاضا برای خرید و افزايش خانه ها در بازار براى فروش شده است. در نتيجه قيمت ها هم رو به كاهش است.

تغيير خاص مثبتى در اقتصاد رخ نداده است و نگرانى ناشى از آن باعث كاهش اعتماد به نفس براى خريد خانه شده است.

شاخص قيمت ها در كلگرى در ماه فوريه ٢٠١٩، ٤١٤٫٠٠٠$ بود كه نسبت به سال گذشته ٥٪ افت داشته است، و نسبت به اوج قيمت ها در سال ٢٠١٤، ١٠٪ كاهش نشان مى دهد.

ظاهرا سيكل بازار مسكن به نقطه پايين خود نزديك مى شود، در جايى كه افت قيمت ها باعث مى شود فروشندگان از فروش چشم پوشى كنند و كم كم خانه براي فروش در بازار كم شود. تعداد خانه هاى جديد در بازار در اين ماه ٨٪ كمتر از سال گذشته بود، البته تعداد معاملات كم نتوانست از تعداد كل خانه هاى براى فروش در بازار بكاهد.

آمار معاملات

خانه هاى مستقل:

– تا به اين جاى سال تعداد ١٠٧٩ خانه مستقل فروش رفته است كه نسبت به پارسال ١٣٪ و نسبت به ميانگين بلند مدت ٣٠٪ كمتر است.

– تعداد كل خانه هاى جديد مستقل براى فروش تا به اين جاى سال ٢٪ از سال پيش كمتر است.

– تعداد كل خانه هاى مستقل براى فروش اما تا اينجا سال ٢٥٪ از سال گذشته بيشتر شده است.

– با توجه به بودن در بازار خريداران، شاخص قيمت ها نسبت به ماه قبل ٠.٢٪ و نسبت به سال قبل ٥٪ كاهش داشته است.

آپارتمان:

– عليرغم قيمت هاى مناسب براى آپارتمان ها، همچنان تعداد معاملات كم است.

– كاهش پياپى در تعداد آپارتمان هاى جديد براى فروش، تعداد كل آپارتمان هاى براى فروش را ٩٪ كمتر از ركورد سال پيش كرده است.

– شاخص قيمت آپارتمان ها ١.٧٪ كاهش نسبت به سال قبل نشان مى دهد.

– شاخص قيمت آپارتمان ها نسبت به اوج آن در سال هاى گذشته ١٦٪ كاهش يافته است.

خانه هاى متصل:

– شرايط براى خانه هاى متصل بدون تغيير نسبت به ماه قبل است، اما شاخص قيمت ها نسبت به سال گذشته ٤٪ كم شده است.

– شاخص قيمت خانه هاى نيمه-مستقل نسبت به سال قبل ٥٪ افت داشته است.

– شاخص قيمت تاون هاوس ها نسبت به سال قبل ٤٪ و ١٤٪ نسبت به اوج قيمت ها در سال ٢٠١٤ افت داشته است.

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید