نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

در حالى كه تعداد خريد و فروش در حد سال قبل است ولى تعداد خانه هاى جديد براى فروش نسبت به پارسال كمتر شده است. روند كاهش تعداد معاملات و افزايش تعداد خانه هاى جديد براى فروش كه از اوايل سال ٢٠١٨ شروع شده بود، متوقف شده است و اين نشانه اى از حركت بازار براى به تعادل رسيدن و توقف كاهش قيمت ها است.

در ماه اپريل ٢٠١٩ روند ماه ها افزايش تعداد كل خانه ها در بازار شكسته شد و تعداد كل خانه ها در بازار نسبت به پارسال كاهش داشت.

به طور كلى بازار از بازار به شدت به نفع خريدارن در اوايل سال به سمت بازار متعادل در حال گذار است. البته دليل اصلى اين امر كاهش عرضه خانه به علت افت زياد قيمت است، اما همچنان تقاضا در بازار زياد نيست.

شاخص كلى خانه در كلگرى در در ماه اپريل ٢٠١٩ به ٤١٥،٩٠٠$ رسيد كه كمى از ماه قبل بيشتر است اما نسبت به سال قبل ٥٪ كمتر است.

كل معاملات در ماه گذشته ١٥٤٧ واحد بود كه نسبت به سال قبل ٢٪ افزايش داشت. اين تعداد نسبت به ميانگين طولانى مدت شهر ٢٦٪ كمتر شده است. نكته جالب رونق بازار در بازه هاى ارزان تر خانه هاست.

نكات آمارى

خانه هاى مستقل

– تعداد معاملات خانه هاى مستقل ٣٪ نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرده است. بيشتر اين افزايش مربوط به خانه هاى زير ٥٠٠ هزار دلار است.

– همچنان شاخص قيمت ها نسبت به سال قبل ٥٪ كمتر است.

– تا به اين جاى سال بيشترين كاهش قيمت ها مربوط به City Centre, Northwest, south بوده است.

آپارتمان ها

– بر خلاف قيمت هاى مناسب، همچنان تعداد معاملات كم است. تعداد كل معاملات ٧١٤ واحد بود كه در كمترين حد خود از سال ٢٠٠١ است.

– البته كاهش شديد تعداد آپارتمان در بازار با افت ١٦٪ به كاهش سرعت افت و ثبات قيمت ها كمك كرده است.

– شاخص قيمت آپارتمان در ماه اپريل به  ٢٥٠٤٠٠$ رسيد كه بى تغيير نسبت به ماه قبل و ٢٪ كمتر از سال گذشته و ١٧٪ نسبت به اوج قيمت ها در سال ٢٠١٤ افت كرده است.

خانه هاى متصل

– براى دومين ماه متوالي، تعداد معاملات براى خانه هاى متصل افزايش داشت و كاهش معاملات در ٢ ماه اول سال را خنثى كرد.

– كاهش عرضه و افزايش تقاضا براى خانه هاى متصل، بازار اين نوع از خانه را كه به نفع خريداران است به سمت تعادل نزديك كرده است.

– بعد از ماه ها كاهش قيمت، قيمت ها براى خانه هاى نيمه مستقل ١٪ نسبت به ماه قبل افزايش نشان مى دهد.

– قيمت تاون هاوس ها ٥٪ نسبت به سال قبل افت كرده است.

 

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید