Saturday, April 13, 2024
13.1 C
Calgary

بررسی وضعیت بازار مشاغل آلبرتا در سال 2023

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

اگر به دنبال پیدا کردن شغل در آلبرتا هستید بهتر است پیش از هر چیز وضعیت مشاغل استان را بررسی کنید. بر اساس گزارش اخیر در سال 2023 برخی حوزه‌ها بیش از دیگران رشد داشته‌اند.

طبق این گزارش که توسط Alberta Treasury Board and Finance منتشر شده است، در سال 2023 سراسر استان رشد سالانه فرصت‌های شغلی را شاهد بودند؛ با اینحال ادمونتون گوی سبقت را از دیگران ربوده است.

گزارش سالانه بازار کار نشان می‌دهد که YEG در سال 2023 رشد 40,000 نفری را به ثبت رسانده و در مقایسه با سال پیش از آن 5 درصد مشاغل بیشتری داشتیم. این رشد مشاغل تقریبا نیمی از آمار استان را تشکیل می‌دهد.

در این بین نواحی non-CMA آلبرتا شامل لتبریج اند مدیسین‌هت، وود بوفالو و نواحی غربی آلبرتا، رشد قابل قبولی را تجربه کرده‌اند.

میزان اشتغال در شهر کلگری نیز رشد داشته و تعداد فرصت‌های شغلی 23,800 مورد بیشتر شده است. این رقم رشد سالانه 2.5 درصدی را نشان می‌دهد، اما در مقایسه با افزایش 63,800 موردی سال 2022 کمتر است.

در سال 2023 رشد سالانه مشاغل در کمروز-درامهلر و رد دیر نیز کمتر از 3 درصد بود.

در سطح استان نیز رشد 85,000 موردی یا 3.6 درصدی را در سال 2023 داشتیم. البته این رقم در مقایسه با سال‌های پس از پاندمی کمتر است؛ در سال‌های 2021 و 2022 بیشترین رشد سالانه مشاغل از سال 2011 به بعد را داشتیم.

در این بین حوزه‌های مشاغل عمومی و خصوصی بیشترین افزایش را در بین شغل‌های تمام‌وقت داشتند؛ در کنار این‌ها حوزه خدمات و کالا نیز افزایش بالایی را به ثبت رسانده است.

این بررسی نشان می‌دهد که میانگین دستمزد ساعتی، پس از دو سال بدون تغییر، در سال 2023 رشد 4 درصدی داشت و به 34,93 دلار رسید.

در این گزارش آمده: “طی سال گذشته، بدون در نظر گرفتن سال 2020، بالاترین رقم رشد سالانه یازده ساله را داشتیم. این افزایش بسیار گسترده بود و در 12 حوزه از 16 بخش اقتصادی رشد بالای 3 درصد را تجربه کردیم.”

رشد درآمدها نیز در بخش استخراج منابع طبیعی بیش از سایرین بود و شاغلین در این مشاغل افزایش 6.8 درصدی دستمزد را داشتند.

منبع: Daily Hive