یک بار دیگر کلگری بالاترین میزان بیکاری را در مقایسه با 33 شهر دیگر به خود اختصاص داد. این آمار به صورت ماهانه توسط اداره آمار کانادا بررسی و منتشر می شود.

با توجه به اداره آمار کانادا و تعداد کارکنان منتشر شده در جمعه گذشته، نرخ بیکاری شهر در ماه فوریه با 0.3 % افزایش نسبت به ماه قبل، به 7.6 درصد رسیده است.

با این اتفاق، St. John’s که نرخ بیکاری آن در ماه فوریه تغییری نداشت، در رتبه دوم قرار گرفت.

ادمونتون، با داشتن 7% نرخ بیکاری، در رتبه سوم قرار دارد.

نمودار زیر نشان می دهد که چطور نرخ بیکاری در این سه شهر تغییر کرده است:

نرخ بیکاری در کانادا

تا سال 2014، نرخ بیکاری در کلگری در کل کانادا، کمترین بود، تا قبل از اینکه قیمت نفت سقوط کند. در اثر این اتفاق، نرخ بیکاری از 4.5 % در دسامبر 2014 به 10.3% در دسامبر 2016 رسید.

کلگری در نیمه دوم سال 2016 و نیمه اول سال 2017، بیشترین درصد نرخ بیکاری را در کل کانادا داشت.

اداره آمار کانادا، نرخ بیکاری در شهرها را براساس میانگین سه ماهه بررسی کرده و بطور ماهیانه منتشر می کند.

به طور کلی، آژانس ملی نسبت به این موضوع هشدار داده است که نرخ بیکاری نباید به صورت ماهانه بررسی شود، بلکه در دوره های طولانی مدت تر می تواند شاخص معنادارتری از اینکه در کانادا چه اتفاقی می افتد، باشد.

ثابت بودن تعداد نیروی کار در آلبرتا، افزایش در سطح ملی

با توجه به آمار ثبت شده در اداره آمار کانادا، به طور کلی 3،800 شغل در ماه فوریه در کل استان ایجاد شده است.

همچنین، در ماه فوریه، تعداد افرادی که به دنبال کار هستند افزایش یافته است که سبب شده 0.5 درصد نرخ بیکاری افزایش پیدا کند.

در کل کانادا، 56،000 شغل در ماه فوریه ایجاد شده، که بسیار بیش از حد انتظارات است.

نرخ بیکاری در سطح ملی 5.8% بوده است، که یکی از علل آن تعداد افرادی بوده که به دنبال کار هستند.

منبع: CBC

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید