Thursday, July 18, 2024
22.4 C
Calgary

بیشتر کانادایی‌ها در دوره پاندمی برای موارد غیرضروری کمتر هزینه میکنند

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

اینطور به نظر میرسد که کانادایی ها در دوره همه گیری کووید19 برای صرف هزینه در موراد غیرضروری وسواس بیشتری به خرج می‌دهند. با توجه به اقتصاد نه چندان جالب این روزها مردم سرگردان و آشفته شدند و از طرفی چون هیچ پیش‌بینی دقیقی برای پایان این همه‌گیریِ در حال پیشرفت وجود ندارد، نمی‌توان مردم را مقصر این آشفتگی دانست یا آنها را سرزنش کرد.

یک بررسی که اخیرا توسط موسسه Angus Reid انجام شد نشان داد که دو سوم شرکت کنندگان در این نظرسنجی هزینه های کمتری نسبت به حالت عادی برای کارهای غیرضروری یا کم اهمیت تر مثل هدیه دادن و رستوران رفتن صرف میکنند.

corona virus

این نظرسنجی آنلاین بین 10  تا 11 جولای با یک گروه 1053 نفری انجام شد و بازگوی  یک بررسی مشابه بود که بین 1 تا 3 آپریل انجام شد و دقیقا همین سوالات را مردم پرسیده بود.

از هر 10 نفر شرکت کننده در این نظرسنجی سه نفر گفتند که در نتیجه شیوع کرونا ویروس شغل شان را دست دادند و آنهایی که شغل شان را از دست دادند سه برابر  بیشتر از کسانی که شغل شان را حفظ کردند دچار مشکل مالی شدند.

با این حال جای امیدواری است که تعداد زیادی از شرکت کنندگان هم گفتند که وضعیت مالی شان عالی یا خوب است، آماری که در ماه آپریل 73 درصد بود و اکنون تا 80 درصد رشد کرد.

corona virus

17 درصد از پاسخ دهندگان بیان کردند که “در وضعیت بدی هستند و فقط گذران زندگی میکنند” در حالی که 3 درصد گفتند “در حالت بسیار بد مالی هستند و نمیتوانند مدیریت کنند ” . آمار این دو گروه نسبت به آپریل که  به ترتیب 22 و 5 درصد بودند کاهش یافت.

همانطور که انتظار میرفت، از میان دو گروهی که بیان کردند در وضعیت عالی یا خوب مالی هستند کسانی که درآمدشان سالانه 100هزار دلار یا بیشتر بود، نسبت به کسانی که درامد کمتری داشتند، وضعیت مالی پایدارتری دارند.

corona virus

طبق آمار از میان هر 10 شرکت کننده که  متقاضی Canadian Emergency Response Benefit بودند سه نفر در گروه “وضعیت بسیار بد مالی” بودند.

فقط 5 درصد از  تمام شرکت کنندگان فکر میکردند که 12 ماه آتی “زمان بسیار خوبی برای خریدهای بزرگ” است، 23 درصد “زمان خوب” ، 32 درصد “زمان بد” و 24 درصد احساس کردند که ” زمان بسیار بدی برای خریدهای عمده و بزرگ است.”

covid19

منبع: Daily Hive

برای مطالعه بیشتر: