Friday, March 1, 2024
-12.4 C
Calgary

دستورالعمل‌های نحوه ماسک زدن کودکان توسط دولت کانادا منتشر میشود

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

سخنگوی سازمان بهداشت عمومی کانادا به رسانه‌ها گفت دستورالعمل های نحوه ماسک زدن کودکان در آخر این هفته منتشر میشود. تام میگوید رویکرد و فرآیند بازگشایی مدارس یکی مهم ترین مسائل مورد توجه مقامات سازمان بهداشت عمومی است. البته هیئت مدیره مدارس و والدین هم در کنار سازمان بهداشت به دنبال “امن ترین راه بازگشت به مدرسه” هستند.

او میگوید توصیه سازمان بهداشت استفاده از ماسک غیرپزشکی برای کمک به کاهش خطر انتقال کووید19 و عمل کردن به عنوان یک لایه محافظ شخصی است. من معتقدم ماسک ها نقش مهمی در میان دستورالعمل های توصیه شده برای بازگشایی ایمن مدارس دارند. در حالی که مقامات سازمان بهداشت همچنان در حال بررسی نحوه انتقال ویروس بین کودکان هستند اما در مورد این که کودکان هم به اندازه بزرگسالان مستعد ابتلا به بیماری هستند، اطمینان کامل دارند.

در ادامه میگوید بچه های بزرگتر از 10 سال مانند بزرگسالان میتوانند ویروس را منتقل کنند و بچه های کوچکترهر چند با احتمال کمتری ولی باز هم میتوانند آن را منتقل کنند.

اگر چه این دستورالمعل هنوز در اختیار عموم مردم قرار نگرفت اما گفته میشود ماسک برای همه افراد بالای 10 سال توصیه شده و اگر چه بچه های کوچکتر در صورت تمایل میتوانند ماسک بپوشند اما دکتر تام تایید کرد که ممکن است کمی برای آنها دشوار باشد و نیاز داشته باشند از نظر ذهنی و روانی برای آن آمادگی داشته باشند.

او گفت مدارس باید پوشیدن ماسک را جدی بگیرند و این نه تنها به سلامت دانش آموزان کمک میکند بلکه برای معلمان و کارکنان مدرسه هم که ممکن است مستعد بیماری باشند موثر است. همچنین تاکید کرد در حالی که ماسک ها یکی از مهم ترین اقدامات محافظتی هستند اما فقط یکی از دستورات حفظ ایمنی هستند.

اقدامات دیگری که مقامات به دنبال پیاده سازی آن هستند عبارتند از: تنظیم محیط مدرسه برای کمک به حفظ فاصله اجتماعی، حداقل کردن ارتباطات در مدرسه، اطمینان از حفظ بهداشت دستها و توجه به نقش تهویه هوا در محیط. دکتر تام خاطرنشان کرد با تغییر شواهد و شرایط، توصیه های نحوه پوشیدن ماسک دستخوش تغییر خواهد شد. همچنین باید ببینیم در مدرسه و در گروه های سنی مختلف چه اتفاقی می افتد.

منبع: Daily Hive

برای مطالعه بیشتر:

آیا واکسن فلج اطفال باعث ایمنی در برابر کووید19 میشود؟