نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

فرآيند خريد يك خانه داراى جزييات بسيارى است و عدم آگاهى مى تواند بزرگترين سرمايه گذارى زندگى تان را با خطر مواجه كند.
نكته كليدى اطلاعات است كه باعث اتخاذ بهترين تصميم مي شود، به همين علت در اين مقاله اصول و مراحل خريد خانه را توضيح ميدهم.

١- بودجه خريد: اگر براى خريد خانه قصد اخذ وام مسكن داريد، اولين مرحله اطلاع از سقف وام مسكنى است كه به شما تعلق ميگيرد. به شخصه استفاده از يك مشاور وام مسكن در مقايسه با مراجعه به بانك را به شما اكيدا توصيه ميكنم. مشاور وام مسكن براى شما هزينه اى ندارد و براى پيدا كردن بهترين گزينه براى شما به همه بانك ها درخواست مى دهد و نه فقط به يك بانك خاص كه شايد بهترين محصول را براى شما ندارد.

تبصره: برگه Pre-approval را از مشاور وام مسكن در ابتدا بگيريد و آن را در اختيار مشاور املاك خود بگذاريد تا بتواند به خوبى براى شما برنامه ريزى كند.

٢- مشاور املاك: اقدام به پيدا كردن مشاور املاك مناسب كنيد، اهميت اين مرحله از همه مراحل بيشتر است، مشاور املاك بايد در تمامى مراحل كنار شما باشد. مهمترين اصل در اين مورد آموزش شما در مورد بازار و آشنايى شما با گزينه هاى مختلف است. قطع به يقين بهترين تصميم آگاهانه ترين تصميم است. مطمئن شويد او وقت كافى براى شما خواهد گذاشت، و پيدا كردن خانه را خود انجام مي دهد و اين كار را به دوش شما نمى اندازد.  از اين مرحله شما با كمك او اقدام به پيدا كردن خانه مناسب مى كنيد.

٣- پيشنهاد خريد: براى اقدام به خريد، مشاور املاك بايد با ارائه اطلاعات كافي، ارزش واقعى ملك را به شما نشان دهد. سپس او براى شما پيشنهاد خريد را آماده كرده، اگر اين پيشنهاد مورد قبول فروشنده قرار گيرد، شما به صورت مشروط خانه را خريدارى مى كنيد. شروط ميتواند متفاوت باشد ولى عمدتا يك شرط تائيد وام شما توسط بانك و شرط ديگر بازرسى فنى خانه است كه شما حدود يك تا دو هفته زمان براى برداشتن آنها داريد.

٤- بازرسى خانه: هميشه اين احتمال وجود دارد كه شما با احساسات خانه را ببينيد و عيوب آن از ديد شما مخفى بماند. استفاده از يك بازرس حرفه اى راه خوبى براى مطمئن شدن از سلامت خانه.

٥- وكيل: هر معامله خانه در كانادا احتياج به دو وكيل دارد، مانند بودن دو مشاور املاك، يكى براى خريدار و ديگرى براى فروشنده. بعد از قطعى شدن پيشنهاد و تبديل آن به قرارداد، وكيل عهده دار مسائل قانونى و انتقال سند خواهد شد.

٦- روز تحويل خانه: اين روز در پيشنهاد خريد مطرح مى شود و همان روزى است كه وكيل شما پول خانه را به فروشنده منتقل مى كند و كليد خانه هم به شما تحويل داده مي شود و قانونا شما صاحب خانه مي شويد.

اين فرايند داراى جزييات بسيار بيشترى است كه قابل طرح در يك مقاله نيست، به همين علت در سلسله مقالاتى سعى ميكنم تا حد توان اين اطلاعات را مطرح كنم.

 در آخر سعى كنيد تا مي توانيد خود را قبل از هر كارى آموزش دهيد تا تصميمى آگاهانه بگيريد.

عضویت در خبرنامه