Tuesday, April 16, 2024
-0.2 C
Calgary

چطور CRA می‌تواند سواستفاده از CERB را تشخیص دهد؟

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

این روزها حرف از این است که اداره درآمد کانادا (CRA) شاید به شناسایی افرادی بپردازد که مزایای طرح CERB را با فریب دولت دریافت کرده‌اند. شکی نیست که برای شناسایی فریبکارها روش‌هایی در اختیار CRA هست. اما چه روش‌هایی؟

اگر از هر دو راه ممکن مزایای CERB را گرفته باشید. مردم می‌توانند برای دریافت CERB از طریق Service Canada و CRA درخواست بدهند. اگر درخواست خود را از یک راه ثبت کرده باشید، حق ثبت‌نام از راه دوم را ندارید. پس CRA می‌تواند مجموع دریافتی‌های حسابتان که به شماره بیمه اجتماعی شما وصل است را چک کند. اگر بیش از ۸,۰۰۰ دلار (۵۰۰ دلار برای ۱۶ هفته) دریافت کرده باشید، مچ‌تان را خواهند گرفت.

اگر هم EI و هم CERB دریافت کرده باشید. مردم مجاز نیستند که همزمان هم بیمه بیکاری بگیرند و هم از CERB کمک دریافت کنند. یا این یا آن. اگر در گزارش مالیات سال جدید معلوم شود که هر دو را گرفته‌اید، حساب‌تان برای بررسی بیشتر نشان می‌شود. در این حالت CRA بررسی می‌کند که آیا دریافتی‌ها در هفته‌های مشابه بوده‌اند یا نه. و پس از معلوم شدن نتیجه، ملزم به بازپرداخت اضافه‌دریافتی‌ها هستید.

اگر زیر ۱۵ سال داشته باشید. در این صورت باز هم CRA با بررسی سال تولد و شماره بیمه اجتماعی، متوجه می‌شود. افراد زیر ۱۵ سال مجاز به دریافت مزایای CERB نیستند.

اگر در گذشته درآمد کافی نداشته‌اید. برای اینکه مجاز به دریافت CERB باشید بایستی در سال ۲۰۱۹ یا در ۱۲ ماه منتهی به درخواست‌تان حداقل ۵,۰۰۰ دلار درآمد ثبت کرده باشید. CRA به راحتی می‌تواند افراد فاقد این شرایط را شناسایی کند.

اگر درآمد صحیح کسب نکرده باشید. برای اینکه مجاز به دریافت CERB باشید، باید در ۲۰۱۹ یا در ۱۲ ماه منتهی به درخواست‌تان درآمد اشتغال یا خوداشتغالی دریافت کرده باشید. در غیر این صورت زیر ذره‌بین CRA خواهید رفت و با شناسایی منابع درآمدی‌تان به راحتی شما را جریمه می‌کنند.

اگر درآمد بالاتر از حد مجاز داشته باشید. برای اینکه مجاز به دریافت CERB باشید در ۱۴ روز نخست از اولین ماه درخواست‌تان، نباید درآمدی بالاتر از ۱,۰۰۰ دلار کسب کرده باشید. دولت فهرست حقوق‌ها را از کارفرماها می‌گیرد و به راحتی می‌تواند عدم تطابق ادعای افراد با درآمد واقعی‌شان را متوجه شود.

و دست آخر برنامه Leads. شاید اسمش را تقلب بگذارید ولی CRA برنامه‌ای دارد که تحت آن از مردم دعوت کرده تا افرادی که به ناحق کمک CERB گرفته‌اند را به این اداره معرفی کنند.

منبع: Globe and Mail