روز دوشنبه یک جرثقیل بر روی کشتی باری در بندر ونکوور سقوط کرد.

این حادثه در ساعت 4 صبح در ترمینال Global Container خیابان 1300 Stewart اتفاق افتاد.

به گفته سخنگوی این بندر Louanne Wong، این حادثه هیچگونه مصدومی نداشته است.

طبق اظهارات  Wong در یک ایمیل به Postmedia News، کشتی در حال خالی کردن بار بود که این حادثه اتفاق افتاد.

Wong همچنین گفته است که: “ما همچنان در حال بررسی وضعیت هستیم، یک منطقه ممنوعه نیز برای اطمینان از ایمنی تمام کسانی که در ترمینال در حال هرگونه فعالیت عملیاتی هستند، ایجاد شده است.”

به گفته Danielle Jang، مدیر بندر ونکوور: “هیچ فعالیت عملیاتی خارج از ترمینال تحت تاثیر این حادثه قرار نگرفته است.”

Jang همچنین اظهار داشته است که مسئولین بندر در حال بررسی حادثه هستند تا از ایمنی و کارایی بندر برای پرسنل آن مطمئن شوند.

منبع: DailyHive

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید