ساحل لوکارنو در ونکوور، بعد از ظهر همین دوشنبه لحظات دلهره آوری را پشت سر گذاشت، زیرا دختر نوجوانی که با خانواده اش برای تفریح به کنار آب آمده بود، تا نزدیک مرگ رفت و خوشبختانه برگشت.

این دختر که مشغول بازی بود، ناگهان طعمهٔ ماسه های روان شد و تا کمر داخل ماسه ها فرو رفت. از آنجایی که جریان مد آب هم نزدیک بود، خطر غرق شدن او را تهدید می کرد.

مردم با کمک پلیس که در محل حاضر شده بود، یک دیوارهٔ ماسه ای پیرامون او ساختند تا آب را دور نگه دارند و سپس با تلاش زیاد او را از ماسه ها بیرون آوردند و نجات دادند.

منبع: Global News

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید